Μάλλον πρόκειται για τον ορισμό της «ηγετικής εμφάνισης», η τριήμερη

επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου στην Κύπρο. Που

λέτε, ο υπουργός συναντήθηκε με ολόκληρη την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

του νησιού ­ αλλά και άκουσε πλήθος εγκωμίων για την πολιτική του στην

ελληνική οικονομία, που οδήγησε στην ένταξη στην ΟΝΕ…

Έτσι λοιπόν ­ και εν όψει της κατάληξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κύπρου

και Ένωσης για την ένταξη του νησιού στην Ενωμένη Ευρώπη ­ οι πάντες ζήτησαν

από τον κ. Γ. Παπαντωνίου τη στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου.

Κι όταν εκείνος πήγε να πει ότι η Κύπρος έχει όλα τα προαπαιτούμενα, άρα τα

πράγματα θα είναι εύκολα, κάποιος παρατήρησε: Ναι, αλλά για να μπει η Ελλάδα

στην ΟΝΕ, τα μαλλιά σου άσπρισαν, παρ’ ότι είσαι νέος!

ό