Προτάσεις για τα επιδόματα του Δημοσίου στους εργαζομένους κάνει η κ.

Αναστασία Κούκκου – Γεωργούλη, επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής:

«1) Το πριμ να το παίρνει κατ’ αναλογία το σύνολο των εργαζομένων στο τμήμα,

εάν μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα, π.χ. ένα χρόνο, η εργασία του τμήματος θα

έχει βελτιωθεί λ.χ. κατά 50%. Κίνητρο για θετικές αντιδράσεις και συνεργασία.

2) Τα άτομα της ομάδος που δεν θα θελήσουν να συνεργαστούν (άρα θα

«εκμεταλλεύονται» τους υπόλοιπους και ταυτοχρόνως θα έχουν το οικονομικό

όφελος) θα είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από τον διευθυντή και τους

συνεργάτες του.

3) Το μέτρο αυτό θα βοηθούσε να οριστούν οι υποχρεώσεις του καθενός και να μην

είναι όλοι υπεύθυνοι – ανεύθυνοι, αφού θα πρέπει να αλληλοβοηθούνται για να

έχουν το όφελος.

4) Ένα ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρώνει επώνυμα κάθε πολίτης που θα

συναλλάσσεται με το τμήμα, με επαίνους ή παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας,

θα βοηθούσε στην τελική αξιολόγηση.

Η πρόταση θα μπορούσε να εφαρμοστεί αρχικά σαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να

μελετηθεί και να βελτιωθεί».