Τέκνον μου, μη το ψάχνεις. Αν δεν μάθεις να λές ανέκδοτα, Πρωθυπουργός ή

Αρχιεπίσκοπος δεν γίνεσαι…