Η πεποίθηση της αγοράς ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα παρέμβαση υποστήριξης

του ευρώ παραμονές της συνεδρίασης της G20 επέδρασε αρνητικά στην πορεία του

ευρώ, το οποίο κυμαινόταν χθες κοντά στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 0,8325

δολαρίων, που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη διήμερη συνεδρίαση της G20, η οποία ξεκίνησε χθες, βασικά θέματα συζήτησης

θα είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι διεθνείς κίνδυνοι. Η ομάδα

G20 δεν αποκλείεται να αναφερθεί και στα διεθνή προβλήματα που προκαλεί η

παρατεταμένη αποδυνάμωση του ευρώ, αλλά ­ σύμφωνα με δήλωση του υφυπουργού

Οικονομικών της Γερμανίας κ. Koch-Weser τη Δευτέρα ­ η G20 δεν θα προβεί σε

επίσημη δήλωση αναφορικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης προς όφελος του ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο μοναδικός παράγοντας που είναι δυνατόν ­ τουλάχιστον

για το άμεσο μέλλον ­ να προκαλέσει σταθεροποίηση στις κυριότερες ισοτιμίες

του ευρώ είναι ο παράγοντας παρέμβασης. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα

πραγματοποίησής της είναι μικρή. Η αγορά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, αύξησε

τις καθαρές μακροπρόθεσμες κερδοσκοπικές θέσεις σε ευρώ, γεγονός το οποίο

μειώνει την πιθανότητα επιτυχίας μίας συντονισμένης παρέμβασης. Επίσης,

δεδομένων των αναμενόμενων βουλευτικών εκλογών στις ΗΠΑ (7 Νοεμβρίου), οι

αμερικανικές αρχές αδυνατούν πιθανότατα να συμμετάσχουν σε μια τέτοιου είδους

κίνηση της G7 προς όφελος της πολιτικής τού «ισχυρού δολαρίου». Παράλληλα, η

ΕΚΤ δεν επιθυμεί να ενεργήσει χωρίς τη συνεργασία των ΗΠΑ, προκειμένου να μη

δώσει στην αγορά την εντύπωση ύπαρξης σχίσματος μεταξύ των μελών τής G7. Παρ’

όλα αυτά, η απουσία παρέμβασης προς όφελος του ευρώ αναμένεται να οδηγήσει το

κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα βραχυπρόθεσμα σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.

Στην ελληνική αγορά, στη δημοπρασία Τ-bills, η οποία πραγματοιήθηκε χθες, η

μέση απόδοση κυμάνθηκε στο 5,54% και ο ΟΔΔΗΧ άντλησε συνολικό ποσόν ύψους

59,99 δισ. δρχ. Η ισοτιμία ευρώ ανά δραχμή καθορίστηκε στο χθεσινό fixing στις

339,500 (έναντι 339,540 τη Δευτέρα) και η ΤτΕ αγόρασε 120 εκατ. ευρώ. Η

ισοτιμία δολάριο ανά δραχμή αυξήθηκε στις 405,550 δραχμές (έναντι 404,430 τη

Δευτέρα). Η απόκλιση του χαρακτηριστικού δεκαετούς ομολόγου από το αντίστοιχο

γερμανικό κυμαινόταν χθες στις 74 μ.β.