Νεοκλής Σαρρής:

(ο καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την πολιτική της Άγκυρας)

«Το τελευταίο καταπληκτικό γεγονός, ως θέμα προτεραιότητας στην Τουρκία είναι

εξαιρετικής σημασίας, η αναγωγή του περίφημου ψηφίσματος από το Κογκρέσο, με

το οποίο αναγνωρίζεται η Γενοκτονία σε βάρος των Αρμενίων. Ανάλογη προς

εκείνες τις πράξεις των Γερμανών Ναζί για τις οποίες οι Σύμμαχοι μετά το τέλος

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (!) είχαν αναγνωρίσει και είχαν ζητήσει τον κολασμό

των υπαιτίων (όπως έπραξαν και μετά το Β’ Π.Π.). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει

ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που πρόκειται να εκδημοκρατισθεί αλλά

αντιθέτως επιμένει φορτικά στο δικό της φασισμό, τον οποίο θέτει ως προϋπόθεση

αποδοχής της από τη διεθνή κοινότητα.

Με ένα τέτοιο καθεστώς, τέτοια αποτελέσματα μπορεί να λάβουν όσοι πιστεύουν

ότι στα σοβαρά μπορούν να διαλεχθούν. Γι’ αυτό, όσοι διαλέγονται δεν μπορούν

να θεωρούνται σοβαροί, οποιοδήποτε αξίωμα κι αν κατέχουν…»

(«Αθηναϊκή»)