Στην αγορά των ΗΠΑ σχεδιάζει την επόμενη εξαγορά του ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, με

στόχο την ενίσχυση της εκεί παρουσίας του, ενώ παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου

διερευνά τις προοπτικές ανάπτυξής του στη Βόρεια Αφρική.

Για την Ευρώπη οι επόμενες κινήσεις του Ομίλου θα έχουν κυρίως διορθωτικό

χαρακτήρα, καθώς οι βασικοί επιχειρηματικοί του στόχοι, οι οποίοι του έχουν

εξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά, έχουν σχεδόν

ολοκληρωθεί.

Ειδικά για την αγορά των ΗΠΑ η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει συγκεκριμένες

περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο εξαγοράς ή

συμμετοχής του ελληνικού Ομίλου στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους η Μ.Ι. Μαΐλλης θα έχει αυξήσει της

συμμετοχή της από το 33%, που είναι σήμερα, στο 50%, στην εταιρεία Combi, η

οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων μορφοποιήσεως, γεμίσματος

και πακετοποίησης χαρτοκιβωτίων.

Η συμμετοχή της Μαΐλλης στην εταιρεία γίνεται μέσω της θυγατρικής εταιρείας

του Ομίλου της ιταλικής Siat.

Στο μεταξύ, στα πλαίσια της πολιτικής για αποτελεσματικότερη διαχείριση των 25

θυγατρικών του εταιρειών ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης υλοποιεί νέες επενδύσεις,

μεταξύ των οποίων είναι και η ίδρυση νέας παραγωγικής μονάδας στο Βουκουρέστι,

από τη Μ.Ι. Maillis Romania.

Η μονάδα αυτή, η οποία θα παράγει μηχανήματα συσκευασίας, αναμένεται να

ενισχύσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας από τα 2 δισ. δρχ. το

2000 στα 3 δισ. δρχ. το 2001.

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας

αναμένεται να εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου

μέχρι το τέλος του έτους.