Λοιπόν, όσοι ασχολούνται με τις εκλογές του ΤΕΕ ­ και ειδικότερα με τα όσα

συμβαίνουν στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κυβερνώντος κόμματος ­ γνωρίζουν

ήδη ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρχεται με δύο ψηφοδέλτια. Ένα μάλλον «επίσημο» κι ένα

άλλο, μάλλον «αντάρτικο»…

Πριν φθάσουν σε αυτό το σημείο, έγιναν αρκετές συναντήσεις μεταξύ των

στελεχών αμφοτέρων των… μετέπειτα ψηφοδελτίων. Οι συναντήσεις αυτές μάλιστα

­ τουλάχιστον, οι περισσότερες από αυτές ­ έγιναν παρουσία των αρμοδίων

στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή των κ.κ. Γ. Μωραΐτη, Μ. Νεονάκη και Ρ.

Σπυρόπουλου.

Ε, στις συναντήσεις εκείνες, ορισμένοι συνδικαλιστές εμφανίστηκαν με

τους… φακέλους τους. Φακέλους, που αφορούσαν… άλλους συνδικαλιστές του

χώρου τους. Φακέλους με καταγγελίες των μεν για τους δε και των δε για τους

μεν. Πάλι καλά δηλαδή, που απλώς δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ενιαίο

ψηφοδέλτιο και δεν συνεχίστηκε η συζήτηση… μέσω των δικηγόρων τους…

«Αντάρτες» νόμιμοι!

Όμως το καταπληκτικότερο της υπόθεσης είναι το εξής: Όπως είναι γνωστό,

κάθε συνδυασμός που κατεβαίνει σε εκλογές, ορίζει έναν εκπρόσωπο που είναι

υπεύθυνος για την επίλυση των διαδικαστικών προβλημάτων. Ε, λοιπόν, στον

«αντάρτικο» συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ, δίπλα στη λέξη «εκπρόσωπος», είχε γραφεί:

«Όποιον ορίσει το Εκτελεστικό Γραφείο»!!!