Η κρίση αξιοπιστίας της ΕΚΤ και ο μειούμενος φόβος της αγοράς για νέα επέμβαση

υποστήριξης του ευρώ, μετά τις δηλώσεις του κ. Duisenberg στην εφημερίδα

«Times» του Λονδίνου, δεν επέτρεψαν στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα να επωφεληθεί

από τη νέα αποδυνάμωση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, με αποτέλεσμα να

υποχωρήσει σε νέα χαμηλά επίπεδα έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων την Τετάρτη.

Παρ’ όλα αυτά, οι δηλώσεις στήριξης αξιωματούχων της ευρωζώνης, της Fed και

των ιαπωνικών αρχών που επακολούθησαν την πτώση του ευρώ επέδρασαν θετικά στην

πορεία του, ενισχύοντάς το χθες Πέμπτη υψηλότερα από το επίπεδο των $ 0,84.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΕΚΤ αποφασίστηκε, όπως άλλωστε ανέμενε η αγορά, η

διατήρηση των βασικών επιτοκίων στα τωρινά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση

του πληθωρισμού της ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο (2,8%), η αναμενόμενη διατήρηση

της τιμής του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και ο φόβος δευτερογενών επιδράσεων

ενισχύουν την πεποίθηση της αγοράς ότι ο κύκλος αυξήσεων των ευρωπαϊκών

επιτοκίων δεν έχει ακόμα κλείσει.

Στην Αγγλία, ανακοινώθηκε την Τετάρτη η πτώση του ρυθμού αύξησης των μέσων

αποδοχών για τους τρεις τελευταίους μήνες μέχρι τον Αύγουστο, παρ’ όλο που το

επίπεδο ανεργίας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.

Επίσης, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης Οκτωβρίου που δημοσιεύτηκαν την

ίδια ημέρα, η απόφαση διατήρησης αμετάβλητων επιτοκίων για όγδοο συνεχή μήνα

ήταν ομόφωνη (ενώ στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις η αντίστοιχη απόφαση ήταν

οριακή 5-4). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πιθανότατα ότι τα αγγλικά επιτόκια

είναι στο υψηλότερο επίπεδο του οικονομικού κύκλου και η Κεντρική Τράπεζα δεν

θα προβεί σε νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Στην ελληνική αγορά, η ισοτιμία της δραχμής έναντι του ευρώ καθορίστηκε στο

fixing της Πέμπτης στις 339,470 (έναντι 339,420 την Τετάρτη) και η ΤτΕ πώλησε

17 εκατ. ευρώ. Η ισοτιμία έναντι του δολαρίου ενισχύθηκε στις 402,570 (έναντι

397,350 την Τετάρτη). Η απόκλιση του χαρακτηριστικού 10ετούς ομολόγου από το

αντίστοιχο γερμανικό κυμαινόταν χθες στις 76 μβ.