Εμπορική συμφωνία με γερμανική βιομηχανία παραγωγής ανελκυστήρων δρομολογεί η

Kleemann Hellas, βάσει της οποίας η ελληνική εταιρεία θα παράγει για

λογαριασμό της ξένης επιχείρησης έμβολα για υδραυλικούς ανελκυστήρες. Μέχρι το

τέλος του μήνα προβλέπεται ότι θα τεθούν σε λειτουργία δύο νέες παραγωγικές

μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, που αποτελούν προϊόν συνεργασίας είτε σε μετοχικό

είτε σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας με ξένες βιομηχανίες.

Στη χρήση 1999, η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 8,38 δισ. δρχ.,

αυξημένο κατά 23,78% σε σχέση με τα 6,77 δισ. στη χρήση 1998. Επίσης, τα κέρδη

προ φόρων ανήλθαν σε 1,46 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 53,68% σε

σχέση με τα κέρδη του 1998, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε 950 εκατ. δρχ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η μετοχή της

Kleemann έκλεισε στις 3.660 δρχ., με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της

εταιρείας να διαμορφώνεται σε 43,27 δισ. δρχ. Με βάση τα προ φόρων κέρδη των

δύο τελευταίων εξαμήνων, ο λόγος τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) της μετοχής ανέρχεται

σε 19,66, ενώ, με βάση το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των δύο τελευταίων

εξαμήνων, ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία (Ρ/BV) διαμορφώνεται σε 2,72. Η

μετοχή της εταιρείας στη διάρκεια του 2000 έχει υποστεί απώλειες της τάξεως

του 41,26%, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών έχει υποχωρήσει κατά 29,84%.