Περίσσεψε η συγκίνηση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Λευκωσία, στη

μνήμη του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη. Ξέσπασε σε κλάματα ο κ. Θ. Πάγκαλος

στην τελετή μετονομασίας της οδού Μυκάλης, σε οδό Γιάννου Κρανιδιώτη…

Όπως είπε ο ίδιος μέσα σε αναφιλητά, δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει πως ο πιο

στενός του φίλος δεν υπάρχει πια. «Είναι τρομερό να βλέπεις τον φίλο σου να

γίνεται δρόμος», είπε ο υπουργός Πολιτισμού. Εκεί, στην ­ πρώην ­ οδό Μυκάλης,

είναι το πατρικό σπίτι της οικογένειας Κρανιδιώτη και πιο κάτω ήταν το

«κυπριακό στρατηγείο» του Γιάννου, στο οποίο πολλές φορές είχε φιλοξενηθεί ο

κ. Θ. Πάγκαλος, όπου ο Γιάννος Κρανιδιώτης είχε κάνει αμέτρητες συζητήσεις για

τον ευρωπαϊκό δρόμο της Κύπρου…

Ο κ. Θ. Πάγκαλος μίλησε σε ένα πυκνό ακροατήριο για τον άνθρωπο και τον

πολιτικό Κρανιδιώτη. Ο κ. Β. Λυσσαρίδης θυμήθηκε το πώς ο Γιάννος μπήκε στην

πολιτική και ο κ. Γλ. Κληρίδης είπε πως η καλύτερη τιμή για τον αείμνηστο

υπουργό θα είναι η επιτυχία της κοινής στρατηγικής Αθηνών – Λευκωσίας. Το

μήνυμα του κ. Κ. Σημίτη ήταν λιτό: «Μας λείπει…».