Οριστικοποιήθηκε χθες η εδώ και πολλούς μήνες κυοφορούμενη στρατηγική συμμαχία

ανάμεσα στις κατασκευαστικές εταιρείες Γνώμων και ΓΕΚΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών υπέγραψαν συμφωνία, η οποία

προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για τη δημιουργία επιχειρηματικού

σχήματος, στο οποίο θα συμμετέχουν ­ εκτός από τις δύο εταιρείες ­ και οι

θυγατρικές τους Κορωνίς και Άλφα, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις

ανωτάτου εργοληπτικού πτυχίου, με βάση τις απαιτήσεις που θα καθορίζει το

σχετικό νομοσχέδιο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την από κοινού διεκδίκηση και υλοποίηση δημoσίων

και ιδιωτικών έργων, καθώς και τη στενότερη μεταξύ τους συνεργασία.

Στo πλαίσιo της συμφωνίας αυτής, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη

ανταλλαγή πακέτου μετοχών μεταξύ των βασικών μετόχων των δύο εταιρειών.