Αρκετά είναι τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζονται

να πουν πολλά και διάφορα ­ σε έντονα κριτικό ύφος ­ στη σύνοδο που αρχίζει το

μεσημέρι. Πάντως, θα πρόκειται για μία σύνοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα

λάβουν τον λόγο τα περισσότερα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ ­

ύστερα και από σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε να

εμφανιστούν όλοι σε ένα κλίμα συσπείρωσης, με στόχο να αντιστρέψουν το

αρνητικό κλίμα των ημερών.