Τι συστήνετε στους επενδυτές αυτή την περίοδο;

Απαντά ο κ. Ηλίας Πετροπουλάκης, πρόεδρος της εταιρείας Η. Πετροπουλάκης ΑΧΕ

Αυτό το διάστημα συστήνονται επιλεκτικές αγορές σε μετοχές εταιρειών με υγιή

θεμελιώδη μεγέθη και προοπτικές για ανάπτυξη. Ωστόσο, το κλίμα που έχει

δημιουργηθεί δεν είναι το καλύτερο δυνατό για το Χρηματιστήριο. Τα μεγάλα

χαρτοφυλάκια δεν είναι διατεθειμένα να πουλήσουν εύκολα μετοχές και το

πράττουν μόνον όταν θέλουν να αυξήσουν τη ρευστότητά τους ή όταν δέχονται

πιέσεις από εξαγορές μεριδίων. Οι ξένοι από την πλευρά τους που πριν από

μερικές εβδομάδες ήταν αγοραστές τώρα τηρούν στάση αναμονής περιμένοντας τις

εξελίξεις. Πάντως, η αγορά αντιστέκεται σε σημαντικό βαθμό καθώς ο Γενικός

Δείκτης σημείωσε τις περασμένες ημέρες πτώση με χαμηλό τζίρο.