Σε αναστολή των εργασιών των δύο καταστημάτων της στην Πορτογαλία ανακοίνωσε η

εταιρεία Goody’s. Η διαχείριση του σήματος της ελληνικής εταιρείας είχε

ανατεθεί στη εταιρεία GOOBIDER, η οποία είχε συσταθεί από την εταιρεία Ibersol

με ποσοστό 60% και τη Goody’s με ποσοστό 40%. Ο λόγος αναστολής της

λειτουργίας οφείλεται όπως έγινε γνωστό στην υλοποίηση του συμφωνημένου

επιχειρηματικού πλάνου. Η ελληνική εταιρεία προτίθεται να

επαναδραστηριοποιηθεί στην Πορτογαλία μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και αφού

πραγματοποιηθεί σχετική συμφωνία με στρατηγικό εγχώριο επενδυτή.