Οι Κύπριοι χρηματιστές και αντικρυστές φαίνεται ότι δουλεύουν τις λιγότερες

ώρες ενώ οι Ιταλοί τις περισσότερες. Οι Έλληνες ανήκουν περίπου στον μέσο όρο.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στα ωράρια λειτουργίας των

διεθνών Χρηματιστηρίων· εάν αυτό συνδυαστεί με τη διαφορά της ώρας από χώρα σε

χώρα, τότε ένας καλός χρηματιστής ή μια καλή χρηματιστηριακή εταιρεία θα

πρέπει να δουλεύει 24 ώρες την ημέρα.

Κι αυτό, διότι όταν σταματούν τα ασιατικά Χρηματιστήρια, ξεκινούν τα

ευρωπαϊκά. Όταν, όμως, σταματούν αυτά, ξεκινά το Χρηματιστήριο της Νέας

Υόρκης.

Υπάρχουν, όμως, και τα Χρηματιστήρια Παραγώγων, όπου οι προθεσμιακές τιμές

δείχνουν για πολλούς «σήματα» αγοράς ή πώλησης μετοχών.

Παράλληλα, υπάρχουν χρόνοι προσυνεδρίασης, κύριας συνεδρίασης αλλά και

μετασυνεδρίασης.

Μετασυνεδριακός χρόνος υπήρξε και στο ελληνικό Χρηματιστήριο, όταν γινόταν η

εκποίηση των ανώνυμων μετοχών που δεν είχαν αποϋλοποιηθεί εγκαίρως. Ο χρόνος

αυτός ξεκινούσε μετά τη λήξη της κύριας συνεδρίασης στις 2.15 μ.μ.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται να επαληθευτούν όλοι αυτοί που

υποστηρίζουν ότι η λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αλλά και των

σχετικών επενδυτικών φορέων θα είναι σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα,

365 ημέρες τον χρόνο. Μάλιστα, οι περισσότεροι υποστηρικτές αυτής της εξέλιξης

προέρχονται από τον χώρο των παράγωγων προϊόντων.

Εάν, πάντως, αποφασίσει να εξομοιωθεί η Σοφοκλέους με τις ευρωπαϊκές αγορές σε

ό,τι αφορά το ωράριο, τότε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κ. Παναγιώτης

Αλεξάκης θα πρέπει να κάνει πράξη την επέκταση της συνεδρίασης μέχρι τις 9 το

βράδυ, αφού τότε κλείνει το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Αυτό, όμως, σημαίνει υπερωρίες για τους χρηματιστές, αφού οι υπάλληλοί τους θα

τελειώνουν αργότερα τη δουλειά τους αλλά και θα αρχίζουν νωρίτερα. Αρκεί

κανείς να δει τον πίνακα με τις τοπικές ώρες έναρξης των συνεδριάσεων στα

ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Βέβαια, υπάρχει και η λύση των νέων προσλήψεων που θα βοηθήσει στην αύξηση της

απασχόλησης και, φυσικά, θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.

Το θέμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό, εάν οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες

και το ελληνικό Χρηματιστήριο αποφασίσουν να παρακολουθούν και τις αγορές τις

Ασίας και των ΗΠΑ. Τότε, μάλλον, θα υπάρξουν τέσσερις βάρδιες των 8 ωρών η

καθεμία ή θα εξοπλιστούν τα χρηματιστηριακά γραφεία, το Χρηματιστήριο, το

Αποθετήριο, οι τράπεζες και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με κρεβατοκάμαρες…

Ωράριο λειτουργίας

Στις ΗΠΑ οι χρηματιστές πιάνουν δουλειά στις 9.30 το πρωί (απόγευμα στην

Ελλάδα) και τελειώνουν στις 4 το απόγευμα (βράδυ για την Ελλάδα).

Οι Γερμανοί ξεκινούν τη δουλειά τους μισή ώρα νωρίτερα αλλά σταματούν τέσσερις

ώρες αργότερα από τους Αμερικανούς. Στη Γαλλία το Χρηματιστήριο ξεκινά στις 9

το πρωί και τελειώνει η συνεδρίαση στις 5.35 το απόγευμα.

Οι Ιταλοί δουλεύουν περισσότερο, αφού κλείνουν πάνω από 12ωρο: από τις 8 το

πρωί μέχρι τις 8.30 το απόγευμα.

Στην Ελβετία το ωράριο μοιάζει με εκείνο της Γαλλίας. Το ίδιο συμβαίνει στο

Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Δανία και στην Ουγγαρία.

Με μισή ώρα καθυστέρηση (στις 9.30 το πρωί) ξεκινούν οι χρηματιστές στην

Πορτογαλία και στη Σουηδία. Αρκετά νωρίς (8 το πρωί) πιάνουν δουλειά οι

χρηματιστές στο Λονδίνο, στην Ιταλία και στην Ιρλανδία. Σχετικά αργά ξεκινούν

τη συνεδρίαση στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο, στην Τεσχία, στην

Πολωνία και στη Φινλανδία. Πιο νωρίς τελειώνουν τη δουλειά τους οι Κύπριοι

χρηματιστές, στις 12 το μεσημέρι. Συνεδριάσεις σε πολλές φάσεις κάνουν οι

χρηματιστές στη Φινλανδία και στην Ιρλανδία.

Όρια διακύμανσης

«Να καταργηθούν τα λίμιτ απ και τα λίμιτ ντάουν». «Δεν είναι ώριμη ακόμη η

αγορά για να μην υπάρχουν όρια διακύμανσης». «Η ύπαρξη ορίων διακύμανσης είναι

αναχρονιστική και συμβάλλει στην κερδοσκοπία». «Δεν μπορούν να δουλέψουν τα

δικαιώματα (παράγωγα επί μετοχών) με την ύπαρξη μικρών ορίων διακύμανσης».

Αυτές είναι μερικές φράσεις από τα επιχειρήματα που διατυπώνονται από αρκετές

πλευρές για την ανάγκη ύπαρξης και τον τρόπο λειτουργίας των ορίων διακύμανσης

στις τιμές των μετοχών.

Από τον παγκόσμιο χάρτη των αναπτυγμένων αγορών στο θέμα των ορίων διακύμανσης

προκύπτει ότι οδηγούμαστε προς την κατάργησή τους. Τουλάχιστον των ανοδικών

ορίων.

Δεν είναι, όμως, λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Σοφοκλέους

εμφανίζεται στο θέμα των ορίων διακύμανσης αρκετά προοδευτική.

Για παράδειγμα, αναφέρεται το Χρηματιστήριο του Βελγίου, όπου τα όρια

διακύμανσης στις τιμές των μετοχών είναι μόλις 5% ανοδικά και πτωτικά. Στην

Ελλάδα είναι 12% και είναι αρκετά κοντά στο 15% που επικρατεί σε αρκετές

ευρωπαϊκές αγορές.

Βέβαια, υπάρχουν Χρηματιστήρια όπου δεν υπάρχουν καθόλου όρια διακύμανσης ή

όπου η διακοπή της συνεδρίασης εξαρτάται από την απόφαση και την κρίση των

αρμόδιων Αρχών.

Όμως, υπάρχουν και πολλές παραλλαγές, οι οποίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση της Ιταλίας που δεν αρκείται στην ύπαρξη

ορίου διακύμανσης στις τιμές των μετοχών σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο

αλλά και στην απόκλιση μεταξύ δύο τιμών σε δύο διαδοχικές πράξεις.

Μπορεί, για παράδειγμα, η τιμή μιας μετοχής να αυξάνεται λιγότερο από 10% που

είναι το λίμιτ απ αλλά εάν η μία πράξη έγινε σε τιμή μεγαλύτερη κατά 5% από

την προηγούμενη, διακόπτεται η συναλλαγή. Αυτό αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για

τυχόν κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Αλλά και στο Λουξεμβούργο δεν αρκούνται στην ύπαρξη λίμιτ απ και λίμιτ ντάουν

σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος (τιμή κλεισίματος προηγούμενης

συνεδρίασης) αλλά υπάρχουν όρια και για τη διακύμανση από την τιμή της

προηγούμενης πράξης. Η περίπτωση αυτή μοιάζει με εκείνη της Ιταλίας.

Υπάρχει, επίσης, η περίπτωση της Ισπανίας, όπου διευρύνονται τα όρια

διακύμανσης επιπλέον 5% (ανοδικά και καθοδικά) σε περιόδους έντονων

διακυμάνσεων (πέραν του 15% που ισχύει).