Οι διαδηλωτές της Γκρίνπις που επιτέθηκαν σε έναν αγρό με γενετικά

μεταλλαγμένες καλλιέργειες δεν παρέβησαν τον νόμο, αποφάνθηκε την Τετάρτη

βρετανικό δικαστήριο. Η ετυμηγορία αυτή, η οποία απογοήτευσε πολύ τη

βιομηχανία των γενετικά μεταλλαγμένων και τη βρετανική κυβέρνηση, μοιάζει να

ανοίγει τον δρόμο για την πραγματοποίηση και άλλων επιθέσεων σε περιοχές με

δοκιμαστικές καλλιέργειες γενετικά μεταλλαγμένων φυτών.

Τα 28 μέλη της Γκρίνπις, με επικεφαλής τον διευθυντή της οργάνωσης Λόρδο

Μέλτσετ, επέδραμαν πέρυσι τον Ιούλιο σε ένα αγρόκτημα στο Νόρφολκ όπου

εκαλλιεργείτο μεταλλαγμένο καλαμπόκι. Είχαν μια «νόμιμη δικαιολογία» για τις

πράξεις τους, αποφάνθηκαν οι ένορκοι ­ επτά άνδρες και πέντε γυναίκες ­ του

δικαστηρίου του Νόργουιτς έπειτα από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν πέντε ώρες.

Βάσει της νομοθεσίας, μπορεί κάποιος να βλάψει νομίμως μια ιδιοκτησία εφ’ όσον

δρα για να προστατεύσει μια άλλη ιδιοκτησία, και οι ένορκοι δέχθηκαν ως νόμιμο

το επιχείρημα της Γκρίνπις ότι τα μέλη της επιτέθηκαν στην καλλιέργεια του

μεταλλαγμένου καλαμποκιού ώστε η γύρις του να μη «μολύνει γενετικά» άλλες

γειτονικές καλλιέργειες.