Σε συνδικαλισμό τείνει να μετεξελιχθεί η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για τα

ασυμβίβαστα. Οι παλαιοί βουλευτές πιέζουν για όλο και περισσότερα ασυμβίβαστα,

ενώ οι νέοι και κυρίως αυτοί που χάνουν την έδρα τους ζητούν να καταργηθούν τα

περισσότερα. Το θέμα θα φθάσει εκ νέου στον Πρωθυπουργό και βλέπουμε.