Αύξηση 7,3% παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2000 η οικοδομική

δραστηριότητα αυξήθηκε 0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 1999. Αυτό

προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα

οποία το πρώτο εξάμηνο φέτος ο οικοδομικός όγκος ανήλθε σε 30.414.000 κυβικά

μέτρα έναντι 30.195.000 κυβικά μέτρα το αντίστοιχο εξάμηνο του 1999.