* QUALITY & RELIABILITY ΑΕΒΕ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας, τη Δευτέρα 18/9/2000, στις 14.00, στην έδρα της εταιρείας Λ.

Μεσογείων 246, στον Χολαργό, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/7/1999 –

30/6/2000.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

από κάθε ευθύνη για την υπόλογη χρήση.

3. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των

κερδών της χρήσης 1/7/1999 – 30/6/2000.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση

1/7/1999 – 30/6/2000.

5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001.

6. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους

της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ

2190/20.