ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Επαναφορά, σύμφωνα με μια έννοια. 2. Ιαπωνικό παραδοσιακό

θέατρο. ­ Λιμάνι της Αλγερίας. 3. Προστακτική… γεραίρουσα (αντίστρ.).

­ Και στρατιωτική μπορεί να είναι. 4. Σημαίνει, μεταφορικά, και το

έπαθλο. 5. Αγοραστής ή θαμώνας, στη γενική (αντίστρ.). ­ Τόσα κεφάλια

είχε η μυθική Σκύλλα. 6. Παιχνίδι της τράπουλας. ­ Χρησιμοποιείται και

προτρεπτικά. 7. Συνηθίζεται σε επιστολές (αρχικά). ­ Χρονικό επίρρημα

(καθ.). ­ Δίφθογγος. 8. Τροφή… στρατιωτική. ­ Του αναδασμού η…

πρόθεση. 9. Μπορεί να αποτελείται από δέντρα ή από… νησιά (με άρθρο).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Επίσημη γνωστοποίηση. 2. Η αυθαιρεσία εχθρός του. 3.

Υπάρχει και ηλεκτρικό (αντίστρ.). ­ Αρχή… ρυθμού. 4. Αρχαίος Ρωμαίος

πολιτικός, γνωστός από μια συνωμοσία. 5. Γραφή του αριθμού 55.

6. Αντικαθιστά το ξύλο σε κατασκευές. 7. Στον Όλυμπο κατοικούσε

(γεν.). ­ Γενάρχης των Αράβων. 8. Προσωπική αντωνυμία (αιτ.). ­ Το

καθεστώς τους ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ. 9. Είναι και το

ραμαζάνι (με άρθρο).

ΛΥΣΗ (14/9/2000)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 2. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 3. ΡΑΒΕΛ 4.

ΑΤΙΜΑΖΩ 5. ΓΕ­ΑΡΑΝ 6. ΑΤΟΥ­ΡΑΝΑ 7. ΛΙΑΣΤΟΙ 8.

ΣΑ­ΚΩΜΗ 9. ΑΦΗ­ΝΟΝΟΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 2. ΤΕΑ­ΕΤΙ

3. ΡΙΒΑ­ΟΑΣΗ 4. ΑΡΕΤΟΥΣΑ 5. ΤΕΛΙ 6. ΣΙ­ΜΑΡΟΚΟ

7. ΙΩ­ΑΡΑΙΩΝ 8. ΤΑΡΖΑΝ­ΜΟ 9. ΗΣ­ΩΝΑΣΗΣ.