Κραδασμούς προκάλεσε στην ελληνική αγορά συναλλάγματος η απόφαση της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην αυξήσει τα επιτόκιά της. Αμέσως μόλις

έγινε γνωστή απόφαση, η ισοτιμία δολαρίου – δραχμής από τα επίπεδα των 389,85

δραχμών «σκαρφάλωσε» στις 391,65 δραχμές. Μία ώρα αργότερα διαμορφωνόταν στις

392,75 δραχμές, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν ότι ξεκινούσε νέα «πτήση»

του δολαρίου έναντι του ελληνικού νομίσματος. Παρ’ όλα αυτά και επειδή στο

fixing η κούρσα ανόδου δεν είχε ξεκινήσει, το δολάριο θα πωλείται σήμερα από

τις εμπορικές τράπεζες στην τιμή των 395,893 δραχμών, έναντι 397,487 δραχμών

χθες. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης και η νέα άνοδος που σηματοδοτήθηκε

χθες το απόγευμα και για το γιεν, το οποίο ενισχύετο έναντι του ευρώ και κατ’

επέκταση έναντι της δραχμής. Αργά το απόγευμα η ισοτιμία γιεν – δραχμής είχε

φθάσει στις 366,15 δραχμές, όταν στο fixing είχε «κλείσει» στις 363,400

δραχμές. Οι διακυμάνσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι συναλλαγές

και στην αγορά ομολόγων, όπου ο συνολικός τζίρος έφθασε τα 150 δισ. δραχμές.

Στη γωνία το ευρώ

Οι εξελίξεις αυτές, που «βάζουν στη γωνία» το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα,

απασχολούν σοβαρά το σύνολο των μεγάλων ξένων επενδυτικών οίκων, που

παρατηρούν με ενδιαφέρον και εύλογη αγωνία τις εξελίξεις. Για το AIG Global

Investment Group η σημαντική υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία

ως γνωστόν οδήγησε την τιμή πώλησης του δολαρίου ακόμη και στα επίπεδα των 400

δραχμών, θα πρέπει να αποδοθεί σε τέσσερις βασικούς λόγους.

Οι 4 λόγοι

Όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Group κ. Thomas Lips, στο τακτικό ενημερωτικό

σημείωμα της εταιρείας Alico – Eurobank, οι πραγματικοί λόγοι της πτώσης του

ευρώ θα πρέπει να αναζητηθούν κατ’ αρχήν:

* Στη σημαντική έξοδο αμερικανικών κεφαλαίων από την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά,

που πραγματοποιήθηκε το 1999 και δημιούργησε ένα υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον

για τις αμερικανικές μετοχές του τεχνολογικού τομέα, με συνέπεια και τις πολύ

υψηλές αποτιμήσεις του δείκτη Nasdaq.

* Μια δεύτερη βασική αιτία της εξασθένησης του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος,

σύμφωνα με την AIG Global Investment, θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι

τα μακροοικονομικά δεδομένα για το 1999 έδειξαν συγκριτικά καλύτερη

συμπεριφορά για την αμερικανική και την ασιατική οικονομία, σε σχέση με την

αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Αυτό οδήγησε σε εντυπωσιακή άνοδο των επιχειρηματικών

κερδών στις ΗΠΑ, στοιχείο το οποίο, όπως εκτιμούν οι αναλυτές του Group,

συντήρησε το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αμερικανική κεφαλαιαγορά.

* Τρίτη αιτία για τον κ. Lips αποτέλεσε η έλλειψη αποφασιστικότητας των

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες δεν

κατάφεραν να μειώσουν το χάσμα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας

της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σχέση με την αντίστοιχη των ΗΠΑ.

* Τέλος, η διεύρυνση της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης

συνέχιζε να λειτουργεί ευνοϊκά υπέρ του δολαρίου και φυσικά κατά του ευρώ, με

αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη σημερινή εικόνα περί τα νομισματικά.