Κατά την χθεσινή συνεδρίαση η αγορά παρουσίασε μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον

καθώς και μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι μετά το

άνοιγμα ακολούθησαν έντονες αγορές που οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη στιγμιαία σε

υψηλότερα επίπεδα, ακολούθησαν ρευστοποιήσεις οι οποίες τον πίεσαν σε

χαμηλότερα επίπεδα κλείνοντας τελικά στις 3.990 μονάδες μειωμένος κατά 1%. Ο

όγκος συναλλαγών κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες

ημέρες αγγίζοντας περίπου τα 96,8 δισ. Στους επιμέρους κλάδους τη μεγαλύτερη

πτώση σημείωσαν ο κλάδος των συμμετοχών μειωμένος κατά 3% (την Τρίτη έκλεισε

με απώλειες 9,5%) καθώς και ο κλάδος των ασφαλειών ο οποίος παρουσίασε πτώση

2%. Έκπληξη αποτέλεσε ο κλάδος των κατασκευών που κινήθηκε θετικά κατά 0,76%

επηρεαζόμενος από την αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για τις

κατασκευαστικές εταιρείες. Συνολικά από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 200

κινήθηκαν καθοδικά, 140 ανοδικά ενώ μεγάλο συναλλακτικό ενδιαφέρον

συγκέντρωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (τζίρος 4,4 δισ.), του ΟΤΕ (3,8 δισ.)

και του ομίλου Βιοχάλκο με τζίρο 3,4 δισ. Η συνολική εικόνα της αγοράς δεν

παρουσίασε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έδειξε μάλλον να στερείται τάσης

επηρεαζόμενη από την έλλειψη ειδήσεων και από το αρνητικό διεθνές κλίμα

(πετρέλαιο και δολάριο). Παρά τις αρνητικές μακροοικονομικές επιπτώσεις που

δημιουργεί η άνοδος του δολαρίου και του πετρελαίου, η ελληνική αγορά

παρουσιάζεται σε φθηνότερες αποτιμήσεις οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον

αμερικανικών χαρτοφυλακίων. Η συρρίκνωση του τζίρου και η έλλειψη έντονων

ρευστοποιήσεων μάλλον αποτελούν σημάδι συσσώρευσης στα παρόντα επίπεδα τιμών

τα οποία κρίνονται πολύ ελκυστικά και με βάση τις διεθνείς αποτιμήσεις αλλά

και με βάση τις προοπτικές των εταιρειών. Η θέση μας για την πορεία της αγοράς

μεσοπρόθεσμα παραμένει θετική ενώ συμφέρουσες κρίνονται κάποιες επιλεγμένες

αγορές σοβαρών εταιρειών.