Ναυάγησαν τα σχέδια συγχώνευσης των Χρηματιστηρίων της Φρανκφούρτης και του

Λονδίνου. Η διοίκηση του βρετανικού Χρηματιστηρίου, το οποίο αποτελεί στόχο

επιθετικής εξαγοράς από το Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε χθες ότι

ακυρώνονται τα σχέδια για τη δημιουργία του πανευρω-παϊκού χρηματιστηρίου iX,

λόγω της αδυναμίας της να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της εταιρείας

στην οποία ανήκει το λονδρέζικο Χρηματιστήριο.

Έντονη κριτική

Η συμφωνία για τη δημιουργία του iX, που θα ήταν το μεγαλύτερο από άποψη

κεφαλαιοποίησης Χρηματιστήριο της Ευρώπης, συνάντησε την έντονη κριτική των

μελών του βρετανικού Χρηματιστηρίου, τα οποία υποστήριζαν ότι θα ζημιωθούν από

τη συγχώνευση.

Τι είχε σχεδιαστεί

Τα σχέδια για τη δημιουργία του iX προέβλεπαν ότι η διαπραγμάτευση των

εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης θα γινόταν στο Λονδίνο και των μετοχών των

εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη Φρανκφούρτη.

Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές πιέζουν τα χρηματιστήρια να

προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, προκειμένου να μειωθεί το κόστος διασυνοριακών

χρηματιστηριακών συναλλαγών, η ζήτηση των οποίων αυξάνεται κατακόρυφα.

Πλην Βρετανών…

Σημειώνεται ότι τα Χρηματιστήρια των Βρυξελλών, του Άμστερνταμ και του

Παρισιού έχουν συμφωνήσει να συγχωνευθούν, δημιουργώντας το πανευρωπαϊκό

Χρηματιστήριο Euronext.