Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γισίρο Μόρι θα παραμείνει στο αξίωμά του, παρά τις

απώλειες που υπέστη ο κυβερνητικός συνασπισμός στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό

δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP)

Χιρόμου Νοκάκα. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο κυβερνητικός συνασπισμός

κερδίζει την πλειοψηφία της Κάτω Βουλής με 271 από τις 480 έδρες. Στην

προηγούμενη Βουλή, όμως, που απαρτιζόταν από 500 έδρες, ο κυβερνητικός

συνασπισμός διέθετε 335. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έπεσε από τις 271

στις 233 έδρες, τέσσερις περισσότερες από τις 229 που είχε θέσει ως στόχο. Ο

κυβερνητικός συνασπισμός θα ελέγχει όλες τις επιτροπές του Σώματος.