Οι ομάδες παραγωγών, συντονισμένα και μεθοδικά, να διεκδικήσουν πραγματικές

τιμές για τα ελληνικά καπνά και να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς αγοραστών,

σχετικά με υποβαθμολόγηση ελληνικών καπνών.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Νικ. Λιόλιος σε συνάντηση,

η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Παραγωγών Καπνού (UNITAB) με την Οργάνωση των Μεταποιητών Καπνού (FEDRATAB)

και την Οργάνωση των Αγοραστών Καπνού (GITES). Στόχος της συνάντησης ήταν η

από κοινού εξέταση των προβλημάτων στον τομέα του καπνού και ιδιαίτερα η από

κοινού εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των εμπορικών τιμών, οι οποίες για τη

φετινή χρονιά διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Τους Έλληνες καπνοπαραγωγούς στη συνάντηση εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

κ. Νίκος Λιόλιος (συνοδευόμενος από τον εμπειρογνώμονα της Ε.Ε. κ. Χρα), ο

οποίος στην παρέμβασή του τόνισε:

Οι Έλληνες καπνοπαραγωγοί είχαν θετική συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του

ευρωπαϊκού καπνού αναδιαρθρώνοντας κατά 50% τις προβληματικές ποικιλίες μαύρα

και τσεμπέλια, χωρίς καμία ιδιαίτερη ενίσχυση. Η ευνοϊκή φετινή θετική

συγκυρία της αγοράς δεν ακολουθήθηκε από τους αγοραστές με αύξηση των

εμπορικών τιμών.