Όσο μακρινή και αν φαινόταν η ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης

μετοχών πριν από λίγους μήνες, σήμερα είναι γεγονός και η ημερομηνία είναι

γνωστή: Το φθινόπωρο του 2000. Κι αυτό διότι, ύστερα από τις διάφορες

συμμαχίες χρηματιστηρίων και αποθετηρίων που είχαν αρχικά σχηματιστεί, σήμερα

εμφανίζονται δύο βασικά σχήματα, τα οποία προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και

έχουν ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμά τους. Πρόκειται για τη συμμαχία Λονδίνου

και Φρανκφούρτης, που δημιουργεί το iX, και για τη συμμαχία Άμστερνταμ,

Βρυξελλών και Παρισιού, που δημιουργούν το Euronext.

Η επικράτηση της μίας ή της άλλης συμμαχίας συνεπάγεται διαφορετικά συστήματα

διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης, κανονιστικά πλαίσια και αγορές της λεγόμενης

Νέας Οικονομίας (Euro ΝΜ, Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά κ.λπ.). Για παράδειγμα, η

συνεργασία του iX με τον Nasdaq θα «συγχωνεύσει» στην ουσία την Αγορά

Τεχνολογίας του Λονδίνου (techMARK) με τη Νέα Αγορά της Γερμανίας (Neuer

Markt), δημιουργώντας έτσι μία πανευρωπαϊκή αγορά υψηλής τεχνολογίας. Το

σχήμα, όμως, αυτό φαίνεται να είναι ανταγωνιστικό της Euro ΝΜ (ευρωπαϊκή

ΝΕΧΑ), η οποία είναι παλαιότερη πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής η Euro ΝΜ

λειτουργεί και συμμετέχουν σε αυτή ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Νέα

Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ) της Ελλάδος πληροί τις προϋποθέσεις για να

ενταχθεί.

Εν τω μεταξύ μπορεί να προκύψει κι άλλη συμμαχία, η οποία να προτείνει άλλες

λύσεις και να επιβάλλει άλλες προσαρμογές συστημάτων. Έτσι, το Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και το Χρηματιστήριο Παραγώγων

Αθηνών παρακολουθούν και συμμετέχουν στις εξελίξεις και θα συνταχθούν με την

πιο συμφέρουσα λύση. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν αποκλείει καμία

συμμαχία, αλλά ούτε ανοίγει τα χαρτιά του, ώστε να έχει μεγάλη

διαπραγματευτική ικανότητα τη στιγμή που θα κληθεί να αποφασίσει. Επιπλέον,

στην απόφαση θα ληφθεί υπόψη και το Χρηματιστήριο Παραγώγων.

Αυτό που κάνει είναι να προετοιμάζει τα θεσμικά του πλαίσια και τα λειτουργικά

του συστήματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως υποστηρίζουν μάλιστα αξιωματούχοι

της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αλλά και τεχνικοί του Χρηματιστηρίου, το θεσμικό

πλαίσιο όπως διαμορφώνεται σήμερα έχει ταυτιστεί με το ευρωπαϊκό, ενώ το ΟΑΣΗΣ

είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά συστήματα.

Επιπλέον, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου, γνωρίζοντας ότι σε λίγους μήνες η

ένταξή του σε μία συμμαχία και η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού

χρηματιστηρίου θα είναι γεγονός, προσαρμόζει ακόμη και τους δείκτες τιμών

μετοχών. Δεν είναι τυχαία η εξέταση της δημιουργίας γενικού δείκτη τύπου FTSE

και κλαδικών δεικτών FTSE σε συνεργασία με τους FTSE International. Διότι το

ελληνικό Χρηματιστήριο θα ανήκει σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό, το οποίο θα είναι

στην ουσία διεθνές.

Προσαρμογές όμως στα συστήματα και στις επιμέρους διαδικασίες δεν καλείται να

κάνει μόνο το ελληνικό Χρηματιστήριο, αλλά και τα υπόλοιπα που δεν συμμετέχουν

τη στιγμή αυτή σε μία συμμαχία. Μία πάντως από τις μεγαλύτερες προσαρμογές

αφορά το θέμα της εκκαθάρισης.

Η πρόταση του iX στο θέμα αυτό στηρίζεται στο Clearstream και στο Crest. Η

εταιρεία εκκαθάρισης Clearstream δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 με τη

συγχώνευση του γερμανικού αποθετηρίου DBC και του διεθνούς αποθετηρίου CEDEL.

To Crest είναι το αποθετήριο του Λονδίνου, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει

διεθνές. Η εκκαθάριση της Euronext θα γίνεται από το Clearnet, το οποίο

στηρίζεται στο σύστημα του Euroclear. Η πλειοψηφία του τελευταίου ανήκει στα

χέρια των Γάλλων στις 23 Μαρτίου 2000.

Και τα δύο σχήματα προτείνουν ενιαία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης μετοχών,

ομολόγων, παραγώγων και εμπορευμάτων. Επίσης, το σύστημα διαπραγμάτευσης και

στις δύο περιπτώσεις θα είναι κοινό. Στην περίπτωση του iX το κοινό σύστημα

διαπραγμάτευσης θα είναι το Xetra, το οποίο είναι κάτι σαν το αντίστοιχο

γερμανικό ΟΑΣΗΣ. Αντίστοιχα, το σύστημα διαπραγμάτευσης της Euronext θα είναι

το γαλλικό NSC, το οποίο ήδη λειτουργεί στο Παρίσι και στις Βρυξέλες.

Το Euronext

Το Euronext φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο με

περισσότερες από 1.360 εισηγμένες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία του

Δεκεμβρίου 1999, η κεφαλαιοποίηση του Euronext θα ήταν 2,4 τρισ. ευρώ και ο

ημερήσιος τζίρος θα ήταν 101,5 δισ. ευρώ. Στα παράγωγα θα γίνονταν, σύμφωνα με

στοιχεία του Ιανουαρίου 2000, 21,3 εκατ. συμβόλαια. Η εκκαθάριση όλων των

προϊόντων θα γίνεται με το Clearing 21, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα

λογισμικά συστήματα.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: Ολοκλήρωση της συγχώνευσης το φθινόπωρο του

2000, εισαγωγές εταιρειών στα τέλη του 2000 και πλήρης τεχνική ολοκλήρωση στο

πρώτο τρίμηνο του 2001.

Το iX

Επίσης, το iX φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, στο

οποίο θα διαπραγματεύονται μετοχές, εμπορεύματα και παράγωγα. Μέσω του iX θα

πραγματοποιείται το 53% του όγκου του Eurex που είναι το μεγαλύτερο

χρηματιστήριο παραγώγων του κόσμου. Όσον αφορά στις μετοχές, ήδη το 45% των

μεγαλύτερων 300 ευρωπαϊκών εταιρειών αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο

Λονδίνο και στην Φρανκφούρτη. Με την αγορά του Nadsq-iX θα πραγματοποιείται το

80% του τζίρου σε μετοχές εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Η διοίκηση θα γίνεται

από το Λονδίνο, αλλά οι κύριες λειτουργίες στη Φρανκφούρτη.