Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, αφού οι

πτωτικές συνεδριάσεις των τριών προηγούμενων ημερών, αλλά και το θετικό

κλείσιμο μεγάλου μέρους των ξένων χρηματιστηρίων, δεν δημιούργησαν αφορμή

περαιτέρω πτώσης. Ο ΓΔΤ κινήθηκε οριακά ανοδικά (+0,21%) στις 4.561 μονάδες,

ενώ το σύνολο των επιμέρους κλάδων κινήθηκε ανοδικά, με εξαίρεση τον κλάδο των

Τραπεζών (-0,21%) και των Ασφαλειών (-0,15%). Οι μεγαλύτερες μεταβολές

σημειώθηκαν στις Κατασκευές (+5,11%) και στην Παράλληλη Αγορά (+5,79%), ενώ ο

όγκος συναλλαγών διατηρήθηκε στα προχθεσινά επίπεδα καταδεικνύοντας την

επιφυλακτικότητα των αγοραστών αλλά και των πωλητών.

Όπως έχουμε ξαναπεί, την περίοδο αυτή η αγορά κινείται σε βραχυπρόθεσμη βάση,

κατά συνέπεια επηρεάζεται από τεχνικούς παράγοντες αλλά και από τις διεθνείς

βραχυπρόθεσμες εξελίξεις. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη

για την πορεία της αγοράς είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί και να επαληθευθεί. Εν

τούτοις, μεσο-μακροπρόθεσμα η δημοσίευση θετικών εταιρικών λειτουργικών

αποτελεσμάτων, η σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, η σταδιακή

μεταστροφή της επενδυτικής κοινότητας προς εταιρείες με δυνατά θεμελιώδη και

βάσιμες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και η εκλογίκευση των προσδοκιών, θα

προσδώσουν δυναμική ανόδου στην εγχώρια αγορά.