ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Χαρακτηριστική στα λοιμώδη νοσήματα. 2. Είναι και σχήμα

λόγου. 3. Νευρικά τα αίτιά του. ­ Τίτλος ταινίας του Κουροσάβα.

4. Η έκτασή του ισούται με δέκα στρέμματα. 5. Σκοτώνεται, όχι

με… όπλα. ­ Γρυλλίζει… αρχαιοπρεπώς. ­ Βρίσκονται στον… κήπο. 6.

Από τα τρία… δύο. ­ Σαν διάλογος, ο ατελέσφορος. 7. Παλαιότερος

στρατάρχης και πολιτικός (με άρθρο). ­ Γνωστά ιρλανδικά αρχικά (αντίστρ.).

8. Κόγχες για την τοποθέτηση αγαλμάτων (γεν.). ­ Συχνά ρωτάμε γι’ αυτά.

9. Γνωστοί… Άγιοι.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Εκκρεμής ή αβέβαιος. 2. Δεν κρύβει τη διαφωνία του. 3.

Καθορισμένα από πριν. ­ Πολλοί οι ασφαλισμένοι του (αρχικά). 4. Τίτλος

ποιήματος του Κίπλινγκ. ­ Θεατρικό του έργο τα «Ελληνικά νιάτα», στη γενική

(αντίστρ.). 5. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση διαδηλώσεων. 6.

Νομπελίστας Ιταλός συγγραφέας (αντίστρ.). ­ Το κρατάνε όσοι… σιγοντάρουν.

7. Ο ρόλος του είναι περιοριστικός (αντίστρ.). ­ Γαλλική πόλη.

8. Προστάτιδα του γάμου, στη μυθολογία μας. ­ Ασιατική χερσόνησος.

9. Σημαίνει και την επιπολαιότητα.

(ΛΥΣΗ 4/5/2000)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2. ΦΙΑΤ – ΟΣΜΗ 3. ΡΑΣ – ΙΛΑΙ

4. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 5. ΨΗΦΟΙ – ΟΝΗ 6. ΑΣΟΚΑ – ΣΟΜ 7. ΔΕ –

ΣΑ 8. ΑΠΩΤΑΤΑ 9. ΝΟΣΗΡΟΙ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΦΡΟΨΑΡΑ 2.

ΦΙΑΛΗΣ 3. ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ 4. ΤΟ – ΚΟΚ – ΤΟ 5. ΙΛΙΑΔΑΣ 6.

ΙΟΛΗ – ΕΤΗ 7. ΤΣΑΡΟΣ – ΑΡ 8. ΗΜΙΟΝΟΣ 9. ΣΗ – ΣΗΜΑΔΙ.