Μετά την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, αναμένονται οι

κινήσεις από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές

Την επίσημη ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ θα περιμένουν οι θεσμικοί

επενδυτές του εξωτερικού, προκειμένου να αναθεωρήσουν τη σημερινή, συντηρητική

πολιτική τους έναντι της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Κατά συνέπεια, δραματικές

αλλαγές στην επενδυτική τους πολιτική θα πρέπει να αναμένεται μετά τον Ιούνιο,

οπότε και θα συγκληθεί η επόμενη Σύνοδος Κορυφής στην Πορτογαλία, κατά τη

διάρκεια της οποίας η χώρα μας θα γίνει και επισήμως δεκτή στην ΟΝΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις θετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς το ελληνικό αίτημα που είδαν χθες κι

επισήμως το «φως» της δημοσιότητας, προς το παρόν δεν σχεδιάζεται, σύμφωνα με

πληροφορίες, καμία αλλαγή στην επενδυτική τους πολιτική, στο άμεσο μέλλον

τουλάχιστον. Αρμόδια τραπεζικά στελέχη, τα οποία, λόγω θέσης, έχουν τακτική

επαφή με ξένα επενδυτικά «σπίτια», εκτιμούν ότι κατά το επόμενο δίμηνο δεν θα

πρέπει να αναμένεται καμία ριζική αλλαγή στην επενδυτική τους πολιτική

απέναντι στη Σοφοκλέους.

«Το περιεχόμενο των εκθέσεων έχει προεξοφληθεί τόσο από τους ξένους όσο κι από

τους Έλληνες επενδυτές σε σημαντικό βαθμό», τονίζεται χαρακτηριστικά «οπότε θα

πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε άλλα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν

να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων».

Η αναβάθμιση

Ως τέτοια αναφέρονται η αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από αναδυόμενη

σε ώριμη, αλλά και η υλοποίηση των πρώτων έστω ιδιωτικοποιήσεων από την

ελληνική κυβέρνηση, που θα λειτουργήσουν ως καλό δείγμα γραφής για το τι

πρόκειται να ακολουθήσει. «Τέτοια δείγματα γραφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν

οι περιπτώσεις της Εμπορικής και του ΟΤΕ», τονίζεται.

Συν τοις άλλοις, αρνητικά στην έλευση ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας, λειτουργεί

σε αυτή τη φάση και η ευαίσθητη νομισματική ισορροπία που επικρατεί. Της

προσοχής των ξένων επενδυτών δεν φαίνεται να διαφεύγει και το ενδεχόμενο

επικείμενων πληθωριστικών κινδύνων, λόγω της χαλαρότερης νομισματικής

πολιτικής, εξαιτίας της μείωσης των ελληνικών επιτοκίων που αναμένεται έως το

τέλος του έτους, προκειμένου να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα του ευρώ και της

σταδιακής υποτίμησης της δραχμής, προς την κεντρική ισοτιμία με το ευρώ, όπως

αναφέρεται σε σχετική καθημερινή ενημέρωση του dealing room της Efg Eurobank.