Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού συνδικάτου, του γερμανικού IG Metall,

που εκπροσωπεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους στη μεταλλουργία,

προτίθεται να προτείνει στην εργοδοσία εργάσιμη εβδομάδα 32 ωρών χωρίς μείωση

μισθού, για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας.

Η πρόταση του συνδικάτου της γερμανικής μεταλλουργίας δεν θα ισχύσει ούτως ή

άλλως πριν από το 2001, καθώς η γενική συλλογική σύμβαση του εν λόγω

βιομηχανικού τομέα καθορίζει τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας στις 35 ώρες

ως το 2000.