ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Πρωτοδικείο της Αθήνας απέρριψε χθες δύο ακόμη αιτήσεις

ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει ο Δημήτρης Ρίζος και ο Κώστας Μήτσης,

διεκδικώντας ο καθένας για τον εαυτό του το δικαίωμα έκδοσης της εφημερίδας

«Αδέσμευτος Τύπος» αφήνοντας την ουσιαστική επίλυση του θέματος στα μέλη της

Επιτροπής Σημάτων του υπουργείου Εμπορίου, που έχει ορισθεί να συνεδριάσει

στις 18 Μαΐου.

Ωστόσο η πρόεδρος του δικαστηρίου κ. Τ. Μαγγανά απαγορεύει στον Δημ. Ρίζο να

εκδίδει τον «Αδέσμευτο της Κυριακής», επισημαίνοντας ότι η κοινή κυκλοφορία

της εφημερίδας με τον ίδιο τίτλο θα προκαλέσει σύγχυση.

Ειδικότερα, το τμήμα ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου με την υπ’ αριθμόν

12149/1998 απόφασή του απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Δημ. Ρίζου,

επικαλούμενο μάλιστα και πρόσφατη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία

«εφόσον η άδεια χρήσης του τίτλου ανακλήθηκε με μονομερή δήλωση βούλησης εκ

μέρους του Κ. Μήτση ο Δ. Ρίζος ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμά του».

Το ίδιο δικαστήριο με την 12150/1998 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμη και την

αίτηση του Κ. Μήτση, που ζητούσε να απαγορευθεί στον αντίδικό του Δημ. Ρίζο να

εκδίδει την εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» με το σκεπτικό ότι ο τελευταίος

εξακολουθεί να είναι αποκλειστικός δικαιούχος του σήματος.

Με αφορμή την έκδοση των αποφάσεων ο «Αδέσμευτος Τύπος» εξέδωσε χθες

ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «σύμφωνα με την υπηρεσία

σημάτων του υπουργείου Εμπορίου η απόφαση για τον «Αδέσμευτο της Κυριακής» θα

ληφθεί στις 14 Δεκεμβρίου 1998. Μέχρι τότε ο Δ. Ρίζος θα εκδίδει εκτός από τον

«Αδέσμευτο Τύπο», του οποίου η ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται, την Κυριακάτικη

έκδοση του «Αδέσμευτου» και την «Λάμψη»».

* Σε ανακοίνωση της εταιρείας «Αδέσμευτος Τύπος Α.Ε.» αναφέρεται ότι για μια

ακόμη φορά κρίθηκε ότι ακόμη και αν υπάρχει δικαίωμα του Δ. Ρίζου στο σήμα

«Αδέσμευτος Τύπος» δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά της εταιρείας.