Ελαστικότητα και στις ομαδικές απολύσεις, μειωμένοι μισθοί ανέργων που

προσλαμβάνονται σε περιοχές με υψηλή ανεργία αλλά και δημιουργία ιδιωτικών

γραφείων εύρεσης εργασίας είναι τα τρία απά τα 6 μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση

για τις εργασιακές σχέσεις με νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί τον Μάιο στη

Βουλή και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται η

καθιέρωση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας (ελαστικό ωράριο), τα

αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων και η εισαγωγή της μερικής

απασχόλησης στο Δημόσιο. Ειδικά το θέμα του ελαστικού ωραρίου βρίσκεται στο

επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα εργατικά συνδικάτα, τα οποία κάνουν λόγο

για μονομερείς νομοθετικές παρεμβάσεις που ανατρέπουν βασικά εργασιακά

δικαιώματα και καταργούν στην πράξη ή αποδυναμώνουν συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις.

Τα 6 σημεία-φωτιά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι άξονες του οποίου θα

τεθούν προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τη μεθεπόμενη Παρασκευή, είναι

τα εξής:

1 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Με στόχο τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων και την εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, το υπουργείο Εργασίας – Κοινωνικών

Ασφαλίσεων προωθεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία μια επιχείρηση τόσο στο

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας θα έχει τη δυνατότητα:

* Να αυξήσει κατά μία ώρα, δηλαδή από 8 σε 9, τον χρόνο απασχόλησης χωρίς την

έγκριση του προσωπικού.

* Να αυξήσει κατά δύο ώρες, δηλαδή σε 10, τον χρόνο απασχόλησης κατόπιν

επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας.

Η μονομερής αύξηση των ωρών εργασίας θα μπορεί να γίνει εντός τετραμήνου,

δηλαδή η αύξηση με αντίστοιχη μείωση ή χορήγηση ρεπό, δεν πρέπει να υπερβαίνει

το τετράμηνο.

Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες

την εβδομάδα. Δηλαδή ένας εργοδότης μπορεί να απασχολεί σε ένα τετράμηνο το

προσωπικό 9 ώρες την ημέρα και άλλες ημέρες να δίνει ρεπό ή να απασχολεί το

προσωπικό 6 ή 7 ώρες την ημέρα.

Όσον αφορά το 10ωρο ημερήσιας απασχόλησης, αυτό θα γίνεται μόνο με έγκριση των

εργαζομένων ­ μέσω των συλλογικών συμβάσεων ­ και η σχετική διευθέτηση θα

είναι 12μηνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μείωση των αποδοχών.

Και στις δύο περιπτώσεις διευθέτησης του χρόνου εργασίας (διευθυντικό δικαίωμα

ή συμφωνία με σύμβαση) καταργούνται αυτομάτως οι υπερωρίες και η υπερεργασία.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στη χώρα μας το 35% των εργαζομένων

απασχολείται περισσότερο από 48 ώρες την εβδομάδα, ενώ 41% απασχολείται μεταξύ

40 και 47 ώρες. Αυτό το γεγονός επισημαίνει την σημαντική έκταση της

υπερωριακής απασχόλησης, που εξάλλου διευκολύνεται και από τον θεσμό της

υπερεργασίας με βάση τον οποίο υπερωριακή απασχόληση εκλαμβάνεται αυτή που

υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας (Μ. Παπαϊωάννου και Χρ. Πρωτόπαπας)

με χθεσινές δηλώσεις τους διευκρίνισαν ότι με την προωθούμενη ρύθμιση δεν

πρόκειται να καταργηθεί το 8ωρο. Ο μέσος όρος, είπαν, παραμένει το 40ωρο την

εβδομάδα και παραμένει το πενθήμερο.

2 Ομαδικές απολύσεις

Με τις ισχύουσες διατάξεις το όριο πάνω από το οποίο θεωρείται η απόλυση

ομαδική είναι 5 άτομα για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους

και 2% για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους. Ο ΣΕΒ

(βιομήχανοι) υποστηρίζει ότι η ισχύουσα ρύθμιση οδηγεί στο παράδοξο να

επιτρέπεται χωρίς προϋποθέσεις η απόλυση 5 ατόμων σε επιχειρήσεις που

απασχολούν έως 50 άτομα και 1 ατόμου σε επιχειρήσεις που απασχολούν π.χ. 51

άτομα. Ο ΣΕΒ προτείνει την εξομάλυνση και ορθολογικοποίηση της κλίμακας την

οποία προβλέπει ο νόμος και ο καθορισμός ορίου, πέραν του οποίου μία απόλυση

θεωρείται ομαδική, στα 5 άτομα τον μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν έως

250 άτομα, στο 2% για επιχειρήσεις από 251-1.500 άτομα και στα 30 άτομα για

επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 1.500 άτομα. Οι τεχνοκράτες του

οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης εκτιμούν ότι οι περιορισμένες

δυνατότητες απολύσεων μιας επιχείρησης και το ύψος της αποζημίωσης αποτελούν

μία από τις κυριότερες δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας. Έτσι η κυβέρνηση

σχεδιάζει να θέσει στο νομοσχέδιο διάταξη με την οποία θα εξομαλύνεται το

καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, μέτρο που βρίσκει αντίθετα τα εργατικά

συνδικάτα. Αυτό που μελετάται είναι να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολουμένων

πάνω από το οποίο θα ισχύουν οι ομαδικές απολύσεις, χωρίς να θιγεί το ποσοστό 2%.

3 Αμοιβή ανέργων που εισέρχονται στην αγορά

Σχεδιάζεται η επιβολή ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία άνεργοι που εισέρχονται

στην αγορά εργασίας σε περιοχές με μεγάλη ανεργία να πληρώνονται με βάση την

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι την κλαδική σύμβαση. Αυτό

σημαίνει ότι η αμοιβή θα είναι μικρότερη. Το μέτρο προτείνεται να ισχύσει για

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4 Λειτουργία ιδιωτικών γραφείων

Με διάταξη στο νομοσχέδιο θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών

γραφείων ευρέσεως εργασίας.

5 Απασχόληση συνταξιούχων

Θα καθιερωθούν αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων που έχουν πάνω

από ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Το ακριβές ποσόν του εισοδήματος δεν έχει ακόμη

καθοριστεί, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι 300-350.000 δρχ. Το αντικίνητρο θα

είναι η αυξημένη φορολόγηση.

6 Μερική απασχόληση

Θα επεκταθεί ο θεσμός της μερικής απασχόλησης και στον δημόσιο τομέα χωρίς να

θιγούν οι υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, θα υπάρξει πλαφόν 20% στις

άτυπες μορφές απασχόλησης.