ΛΗΓΕΙ σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για όσους είναι

πάνω από 25 ετών και δεν έχουν εισόδημα μισθωτού, αγρότη, ελεύθερου

επαγγέλματος ή άλλο εισόδημα που να τους υποχρεώνει να υποβάλουν δήλωση σε

άλλες προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Στο μεταξύ, εξέπνευσε την Παρασκευή και η σιωπηρή παράταση που είχε δώσει το

υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους

μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Έτσι όσοι πήγαν μέχρι την Παρασκευή στην

Εφορία τους και υπέβαλαν τη δήλωση ή την έστειλαν μέσω Ταχυδρομείου θα πρέπει

τώρα να περιμένουν την εκκαθάριση του φόρου και την αποστολή των

εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωση θα

επιβαρυνθούν με τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Εφορία.

Να σημειωθεί ότι η επόμενη και τελευταία προθεσμία για την υποβολή φορολογικών

δηλώσεων λήγει στις 15 Απριλίου, αν εξαιρεθεί η 30ή Απριλίου που έχει ορισθεί

ειδικά ως προθεσμία για την υποβολή των εντύπων Ε3 από τα οργανωμένα

λογιστήρια. Έτσι, μέχρι τις 15 Απριλίου πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους

δήλωση οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

* Όσοι έχουν εισοδήματα από τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ’

κατηγορίας, που η χρήση έληξε μέσα στον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 1997.

* Εισοδήματα που έχουν προκύψει στο εξωτερικό.

* Εισοδήματα από αμοιβές αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων εμπορικών πλοίων.

* Εισοδήματα που προέκυψαν στην Ελλάδα και ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού.

* Όσοι έχουν γεωργικά εισοδήματα.

* Εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

* Εισοδήματα αντιπροσώπων ή πρακτόρων.

* Εισοδήματα αντιπροσώπων και πρακτόρων ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλειομεσιτών.

* Εισοδήματα πρακτόρων και αντιπροσώπων Τραπεζών.

* Οι μισθωτοί που ένα μέρος ή το σύνολο των αμοιβών τους υπολογίζεται ως

ποσοστό στα κέρδη των επιχειρήσεων όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

* Οι εφημεριδοπώλες.