ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ με θέμα τη Συνθήκη του

Άμστερνταμ ­ και είναι γνωστό ότι οι δύο μεγάλες ομάδες του κόμματος έχουν

συμφωνήσει στο «παρών».

Ωστόσο, οι οπαδοί του «ναι» θεωρούν ότι έχουν ένα «χαρτί» ­ ο κ. Λ. Κύρκος

φέρεται δυσαρεστημένος με τη «σολομώντεια λύση» που έχουν προεπιλέξει.