Με νέα άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών κατά την χθεσινή πρώτη συνεδρίαση

της εβδομάδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Η υψηλή κερδοφορία των

εισηγμένων εταιρειών σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είχε ως

αποτέλεσμα την ώθηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 1.500 μονάδες.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 19,28 μονάδες ή ποσοστό της

τάξεως του 1,29%. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις μετοχές των

Τραπεζών και του Κατασκευαστικού κλάδου που αποκόμισαν σημαντικά κέρδη κατά

2,36% και 2,32% αντίστοιχα. Ο Δείκτης FTSE/20 που αποτελείται από μετοχές

Τραπεζών και μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο

αποκομίζοντας κέρδη 13,95 μονάδων ή ποσοστό της τάξεως 1,65%. Η εικόνα στους

επιμέρους Κλαδικούς Δείκτες ήταν ανοδική στο σύνολό της όπου ακολούθησαν σε

άνοδο ο Βιομηχανικός κλάδος και οι Επενδύσεις κατά 1,31% και 0,85% αντίστοιχα.

Η Παράλληλη Αγορά σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη κατά 2,58%. Από τις 241 μετοχές

που πραγματοποίησαν συναλλαγές, 150 σημείωσαν άνοδο, 76 πτώση και 15

παρέμειναν σταθερές, ενώ 63 έκλεισαν με αγοραστές και 126 με πωλητές. Η αξία

των συναλλαγών αυξήθηκε και ανήλθε στα 20,1 δισ. δρχ. (6.206.394 τεμάχια).

Αναλυτικά τα 5.716.514 τεμάχια συνολικής αξίας 18,9 δισ. δρχ. αφορούσαν την

Κύρια Αγορά, ενώ τα 489.880 τεμάχια συνολικής αξίας 1.146 εκατ. δρχ. την

Παράλληλη Αγορά. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν οι μετοχές των

Τραπεζών (5.046 εκατ. δρχ. – 457.093 τεμάχια) και των Ετ. Τηλεπικοινωνιών

(3.939 εκατ. δρχ. – 613.273 τεμάχια).