Αγγελα Μέρκελ

20 Σεπτεμβρίου 201823 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 2018