Διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών

Πώς υπολογίζεται το ειδικό τέλος στα ακίνητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/09/2011 19:48 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14/09/2011 23:28 |
Πώς υπολογίζεται το ειδικό τέλος στα ακίνητα

Σε δύο δόσεις για το 2011 και σε τέσσερις δόσεις για το 2012 θα καταβληθεί το ειδικό τέλος στα ακίνητα, όπως διευκρίνισε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, ενώ τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα. Ο συντελεστής θα είναι από 3 έως 16 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η προσαύξηση φτάνει το 25% για τα νεόδμητα κτίρια. Διαβάστε τις αναλυτικές διευκρινίσεις, καθώς και διαφωτιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το ειδικό τέλος.

Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό.

Λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος ακίνητης περιουσίας έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.


Τα κριτήρια για την επιλογή του μέτρου

α. η καθολικότητα, η αναλογικότητα και η δυνατότητα ταχείας είσπραξης των σχετικών εσόδων,
β. ελάχιστη συμβολή στην περαιτέρω αύξηση της ύφεσης, σε σύγκριση με άλλα μέτρα αμέσου αποτελέσματος (όπως π.χ. αύξηση εμμέσων φόρων), και
γ. ο έμμεσα αλλά σαφώς ανταποδοτικός χαρακτήρας του μέτρου, καθώς επιβάλλεται σε περιουσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του μέτρου

- Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.
- Το τέλος αυτό θα εισπραχθεί μέσω των επόμενων λογαριασμών της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 2011.
- Αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Το επιβαλλόμενο, συνεπώς, τέλος αντιστοιχεί σε 2? (δύο τοις χιλίοις) της πραγματικής αξίας των ακινήτων, επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει. Για την αναλογικότητα του μέτρου, τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από 25 έτη και μόνο 2% έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή.


Ερωτήσεις - απαντήσεις

1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

3. Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και Τιμή ζώνης
0,5 για ευπαθείς ομάδες
3 έως € 500
4 € 501-1000
5 € 1001-1500
6 € 1501-2000
8 € 2001-2500
10 € 2501-3000
12 € 3001-4000
14 € 4001-5000
16 € 5001 και άνω
Παλαιότητα και Συντελεστής έως 26 έτη 1 25-20 έτη 1,05 19-15 έτη 1,1 14-10 έτη 1,15 9-5 έτη 1,2 4-0 έτη 1,25

4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

5. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

6. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

7. Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

8. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

9. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
* Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
ι) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας

Έντονη ήταν η αντίδραση της ΝΔ στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών για το τέλος στα ακίνητα. Ο αρμόδιος τομεάρχης Γιάννης Βρούτσης έκανε λόγο για αναξιόπιστη και ανάλγητη κυβέρνηση που επιβάλλει ένα απαράδεκτο χαράτσι σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

«Μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις του για το νέο, έκτο κατά σειρά χαράτσι στα ακίνητα -το οποίο προφανώς έγινε στο πόδι- ο κ. Βενιζέλος αυτοδιαψεύδεται.

» Από την ανακοίνωση, που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο, προκύπτουν, τουλάχιστον, τρία ψέματα:

- Οι επιβαρύνσεις είναι έως και διπλάσιες σε σχέση με όσα ο ίδιος είπε στη Θεσσαλονίκη.

- Οι συντελεστές αυξάνονται έως και τα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό και όχι έως τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό που είχε δηλώσει.

- Επιβάλλεται χαράτσι 3 ευρώ ανά τετραγωνικό στις λαϊκές γειτονιές, αντί των 0,5 ευρώ που είχε πει ο ίδιος.

Πρόκληση και εμπαιγμός για τον κόσμο που βρίσκεται σε απόγνωση και δεν αντέχει άλλο».

38
ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
22/11/2011 20:12
είναι δυνατόν σε ένα τριώροφο κτίριο να έχει ο κάθε όροφος διαφορετική τιμή ζώνης? Και οι τρεις όροφοι, όπως είναι φυσικό, και οι τρεις όροφοι είναι κτισμένοι στο ίδιο οικόπεδο, που βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο δρόμο!!!!!
Γιωργος
19/11/2011 16:46
Με τους τριτεκνους τι γινεται; Υπαρχει καποια εκπτωση; μηπως εντασωνται στους πολυτεκνους; παρακαλω απαντηστε μου.
ΕΛΕΝΗ
29/09/2011 21:50
Ντροπή και αίσχος τους. Να κόψουν τους δικούς τους μισθούς που εξακολουθούν παρ' όλη την κρίση να είναι παχυλοί και θα εξοικονομήσουν πολύ περισσότερα από αυτά που συγκεντρώνουν εξοντώνοντας την μεσαία και την χαμηλού εισοδήματος τάξη. Ντροπή.
Ζυγολανης Αριστοτελης
16/09/2011 19:02
Εκεινοι οι Ελληνες που πληρωνουν δοσεις στις τραπεζες πληρωνουν και αυτοι το τελος ακινητων ή εχουν καποια εκπτωση
ΚΑΙΤΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
16/09/2011 17:15
Από γαιδούρια ξεσαμάρωτα τι άλλο να περιμένει κανείς;Η χούντα ήταν χίλιες φορές καλύτερη.
Άλκης
16/09/2011 14:50
Η πραγματική λύση είναι μία (τουλάχιστον για την επαρχία). Φωτισμός με κεριά, διάβασμα στο φως του καντηλιού, μαγείρεμα σε κουζίνες υγραερίου με μπουκάλες και κατανάλωση υλικών που αντέχουν στο χρόνο απο τα κελάρια. Πως σας φαίνεται η θέρμανση με ξυλόσομπες και τζάκια; Μήπως πρέπει τελικά να συνηθίσουμε στην ιδέα της απεξάρτησης απο τον ηλεκτρισμό τουλάχιστον στα σπίτια;
savvasm
16/09/2011 10:37
Εως ποτε θα χρηματοδοτουμε το Δημοσιο και τους υπαλληλους του ; Αντε και τα πληρωσαμε, μετα ; θα μας φορολογησει παλι μεσω ΔΕΗ επειδη αναπνεω τα τελευταια 47 χρονια χωρις ποτε να εχω φορολογηθει ; Ξερετε τι καταφερνετε κυριοι, να κανετε το ηδη εχθρικο κρατος ακομα πιο εχθρικο κα πολλοι ελληνες ηδη μας χαιρετανε για αλλες χωρες. Και βεβαια ξερετε ποιοι φευγουν, οχι οι Δημ.Υπαλληλοι ουτε τα παρασιτα και τα λαμογια (αφου στο εξωτερικο δεν περνανε ουτε τεμπελιες ουτε λαμογιες). Διαλυστε τη χωρα τελειως για να δωσετε (υποτιθεται) λυση τωρα, χωρις ομως να σκεφτεστε τι χωρα θα φτιαξετε αυριο !
Γιαννης
15/09/2011 22:53
στειλτε τους ανικανους στα σπιτια τους δηλαδη σχεδον ολους ζουμε στιγμες μεταπολεμικες μην ανεχαιστε αλλο τον εκβιασμο της πτοχευσης, δεν το κανουν για το λαο κοιτουν να παρουν οτι εχουμε και δεν εχουμε ,πιστευω ο στρατος των βολεμενων ψηφοφορων καπια στιγμη να μην ειναι ικανος να συνεχιση τον καταποντισμο αυτης τισ δυστιχης χωρας
E.E.
15/09/2011 20:49
Δηλαδη η εκκλησια γιατι να μην πληρωσει;;;;;; Ααααααα, κριμα οι παπαδες, πολλη φτωχια, δεν εχουν να φανε οι καημενοι.....
Αγ. Πολιτης
15/09/2011 16:02
Τι ωραια που περναμε... πληρωστε, πληρωστε, πληρωστε. Αληθεια, τι "αγοραζει" κανεις με αυτα τα λεφτα; Μηπως υπαρχει περιπτωση να εξοφλησουμε το χρεος; Καμια... Τα σπιτια που εχουν αγοραστει με δανεια ανηκουν στις τραπεζες. Γιατι οι δανειοληπτες νοουνται ιδιοκτητες και καθε φορα τους πεινουν το αιμα; Σοσιαλιστικη κυβερνηση κατα τα αλλα. Καντε ολοι ενα γκαλοπ: ρωτηστε οποιους θελετε αν ψηφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταιες εκλογες. Κανενας δεν απαντα ΝΑΙ... Κι ομως, στις επομενες θα το ξαναψηφισουν πολλοι. Αυτοι ειμαστε και αυτοι μας αξιζουν...
Εξαλλος
15/09/2011 14:49
Ηλίθιο καραφλομούστακο γιατί δεν έχεις πεθάνει από αντίπροχτες:
ΜΠΑΜΠΗΣ
15/09/2011 14:11
οι αυθαιρετες βιλες τι πληρώνουν ????? η ΔΕΗ πως θα γνωριζει τις ευπαθεις ομαδες ???? οι ιδιωτικοι υπαλληλοι που εργαζονται απληρωτοι επι μηνες πως θα πληρωσουν ???? ΓΙΑΤΙ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ????
alexis
15/09/2011 11:41
Παλαιότητα και Συντελεστής έως 26 έτη 1 25-20 έτη 1,05 19-15 έτη 1,1 14-10 έτη 1,15 9-5 έτη 1,2 4-0 έτη 1,25 Δηλάδή για παράδειγμα: Ένας οικογενειάρχης ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή έχει την επικαρπία, είτε είναι ενοικιαστής του σπιτιού (70 τ.μ.), το οποίο είναι στο Χαλάνδρι για παράδειγμα και στο οποίο η αντικειμενική αξία του τ.μ. είναι 2000 ευρώ (άρα συντελεστής 6) αλλά το σπίτι του έχει χτιστεί προ 15ετίας θα πληρώσει: 6 χ 1,1 χ 70 = 462,00 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις μέχρι τον Γενάρη... Καλά κρασιά...
Γβ
15/09/2011 11:17
Με τους ανεργους που δεν περνουν επιδομα απο τον οαεδ τι θα γινει...αυτο γιατι δεν το διευκρινιζουν;;;
Σ.Β.
15/09/2011 11:13
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ * Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν: α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα. αυτοί οι δύο ειναι που κάνουν κουμάντο στην ελλάδα: το δημόσιο και η εκκλησία. αυτοί γιατί να μην πληρώσουν το ειδικό τέλος; κατά τ'άλλα η εκκλησία μας είναι δίπλα μσς και μας στηρίζει.ένα μεγάλο μπράβο τους αξίζει.......
Γιώργος
15/09/2011 11:10
τουλάχιστον, αφού βρήκαν οτι μόνο μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα τα πάρουν σίγουρα, γιατί φυσικά κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς ρεύμα, ας περάσουν μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τους φόρους των μεγαλοοφειλετών. Αυτούς γιατί τους ψάχνουν με ράμπο?
Tzo
15/09/2011 10:53
Tο νέο μέτρο χτυπά στην καρδιά τον Νεοέλληνα.Τόσα χρόνια βάζανε λεφτά στην άκρη για να χτίσουν ένα σπίτι που, αν έχει χτιστεί νόμιμα, έχει χρυσοπληρωθεί, ρυθμίζει τα αυθαίρετα και έτσι μέχρι αυτοί να ενταχθούν στην ρύθμιση γλιτώνουν το χαράτσι!!! και ναυαγεί το όνειρο του μέσου Έλληνα για να αποκτήσει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Χτύπημα στην οικοδομή,χτύπημα στα εισοδήματα και κάψιμο του εγκεφάλου του Έλληνα!!!!!!!!!! Δεν ξέρω μετα από αυτά πόσο πιο χάλια θα ήταν να χρεωκοπήσουμε γιατι ήδη οι συνθήκες αρχίζουνκαι προσεγγίζουν μεταπολεμικές περιόδους. Αν συνεχίσουν έτσι θα κάνουν την χρεωκοπία όλο και πιο ελκυστική λύση για τον Ελληνα... Και άλλωστε τι νόημα θα έχει να σωθεί η πατρίδα αν οι κάτοικοι έχουν εξοντωθεί εκτός αν ο στόχος είναι να εξολοθρευτούν οι Έλληνες και να αξιοποιηθεί έτσι με άνεση από τους δανειστές το οικόπεδο γωνία... Άλλωστε υποψήφιοι αγοραστές υπάρχουν....Αυτά απευθύνονται στους Έλληνες "πατριώτες" που με τα μέτρα που ψηφίζουν δίνουν την δυνατότητα στον/στους εχθρούς να αλώσουν την πόλη χωρίς καν να μπουν στον κόπο να στείλουν στρατό και να μπουν οι άνθρωποι σε έξοδα....Τέτοια μεγαλοσύνη και στωικότητα πρώτη φορά βλέπουμε.... Άραγε εκείνο το φοβερό εξώφυλλο με την τουρκική σημαία πάνω στην εκκλησιά της Σαντορίνης να την δούμε να γίνεται πραγματικότητα χωρίς εάχιστο κόστος εκ μέρους τους;;;;;
ΠΣ
15/09/2011 10:07
να μας πουνε γιατι εξερουν απο το φορο οτι εχει σχεση με την εκκλησια. η εκκλησια ειναι φτωχη και δεν μπορει να πληρωση τους φορους ενω οι ανεργοι,αυτοι που δουλευουν στο βοηθεια στο σπιτι και ειναι απληρωτοι απο περσι τα χριστουγεννα εχουν τα χρηματα να πληρωσουν νομιζω οτι ειναι καιρος να βαλουν το χερι στην τσεπη και οι 300 που καθονται στα εδρανα και παιρνουν με τα λογια τις αποφασεις και πραξη μηδεν ολα τα πραγματα εχουν και τα ορια τους
Σ.Μ.
15/09/2011 09:27
Χαίρομαι πολύ για το χαράτσι. Θέλω κι άλλα μέτρα. Θέλω κι άλλη εξαθλίωση, όση μπορούν περισσότερη. Όσο περισσότερες σπίθες στα ξερόχορτα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ανάφλεξης.
Διγενης
15/09/2011 07:55
ιδου λοιπον που ο Βενιζελος κερδιζει με την πεννα του επαξια την θεση του διπλα στο παιντι και στον Παπακωνσταντινου ενωπιον του αποσπασματος στο γουδι.
nn
15/09/2011 07:17
οτι ειστε ψυχοπαθεις το ξερετε ?εχετε πεσει με τα μουτρα να μας καταστρεψετε πολιτικαντηδες η καταρα αυτου του τοπου
Θεοτούμπης
15/09/2011 01:13
«επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει.» Το χαράτσι είναι «επιβάρυνση απολύτως ανεκτή», που μάλιστα «σκοπεί να διασφαλίσει» την ακίνητη περιουσία! Θράσος απύθμενο! Αυτή η διατύπωση πρέπει να έγινε απ' το Βενιζέλο τον ίδιο. Είναι να νοσταλγείς τον καιρό των σουλτάνων.
Φον Φούφουτος.
15/09/2011 00:18
Οι συντελεστές αυξάνονται με μαγικό τρόπο κάθε 24 ώρες. Ο Βαγγέλης με βραβείο Γκίνεςς ασυνέπειας και διαθνισμένων βαθυστόχαστων λόγων άνευ σημασίας, αξιοπιστίας και βαρύτητας.
giannis
15/09/2011 00:01
ξεφτιλισμένοι, κλέφτες, ψευτες και προδότες του ΠΑΣΟΚ, κι εσείς και τα ανθρωπάκια στις φυλλάδες που σας στηρίζουν, μίαμόνο ερώτηση: τί είδους άντρας είναι αυτός που μας κυβερνά, ανακοινώνει τέλος μέχρι 10 €/τ.μ., και το διπλασιάζει, χωρίς καμιά αιτία, απλά και μόνον επειδή είναι ψευτης?
14/09/2011 23:42
ολα αυτα τα μετρα στραγγαλιζουν την ελληνικη οικονομια και μας ωδηγουν σε περισσοτερο χρεος, η ελλαδα πρεπει να κανει σταση πληρωμων, και να δηλωσει χρεοκοπια, δεν μπορουμε να καταστραφουμε για να πληρωνουμε τους Γερμανους, η ελλαδα ειναι ηδη χρεοκοπημενη, προς τι λοιπον ολο αυτο το παιγνιδι των Γερμανων και Γαλλων, προσπαθουν να σωσουν την ελλαδα η τις οικονομιες τους και να τραβηξουν οσο χρημα μπορουν απο εμας, εδω και δυο χρονια γιναμε τα πειραματοζωα τους,επιτελους δεν βρισκεται κανενας πατριωτης να μας βγαλη απο την ΕΕ και να γυρισουμε στην δραχμη.
παναγιώτης φουράκης
14/09/2011 23:24
συγγνώμη, αλλά ο Βενιζέλος δεν ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ότι το ανώτερο τέλος θα είναι 10 ευρώ ανά τ.μ. ;;;; πως προκύπτουν τώρα τα 16 ευρώ;;;; ντροπή και αίσχος για την αδικία και τα ψέματα, δεν αντέχουμε άλλο
Ηλίας
14/09/2011 23:09
Παντα τέτοια και χειρόοτερα ακόμα θα ´ερθουν......να ναι καλα οι ανθρωποι που νοιαζονται για μας........ Ρε δε πάτε να........
as
14/09/2011 22:33
Η ελλαδα εχει αποτυχει και ολο το πολιτικο μας συστημα, γενικα οσα μετρα και να παρουμε ολο και στο χειροτερο παει η οικονομια, τελικα η καλυτερη λυση ειναι να γυρισουμε στην δραχμη, διαφορετικα τελευταια θα μας ζητησουν φορο και που αναπνεουμε, το ελληνικο προβλημα ειναι το υπερογκο δημοσιο με 1 εκατομυριο υπαλληλους, αν αυτο δεν μειωθη στο μισο την χρεοκοπια δεν την γλητωνουμε, ποιος ομως μπορει να τα βαλει περα με αυτο το κατεστημενο κανεις, καμμια κυβερνηση δεν τολμησε να τους πειραξη, γιατι φοβαται το πολιτικο κοστος, κορακας κορακου ματι δεν βγαζει, και η ελληνικη τραγωδια θα συνεχιζει να ταλανιζει ολο τον κοσμο, επειδη οι πολτικοι μας φοβουνται να πουν την αληθεια , και βαζουν φορους χωρις αντικρυσμα, αφου τελευταια κανεις δεν εχει να πληρωσει, το παγοβουνο ειναι η δημοσιοι υπαλληλοι, που καθε χρονο δανειζομαστε τεραστια ποσα για να πληρωνουμε αυτο τον κρατικο μηχανισμο που δημιουργησαν οι διεφθαρμενοι πολιτικοι μας, υπαρχει εξοδος απο την κριση, αλλα δεν υπαρχει πολιτικη βουληση. αν ολοι οι πολιτικοι καθησουν σε ενα τραπεζι και συμφωνησουν να φυγουν ολοι οι βολεμενοι των κομματων, τοτε υπαρχει ελπιδα, αλλα απο οτι φαινεται τοΠασοκ η ΝΔ το ΚΚΕ και ο Συνασπισμος ενδιαφερονται ποιο πολυ για τα ποσοστα τους παρα για την ελλαδα.
Theo G.
14/09/2011 22:13
Εκεί που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα από τις άστοχες και αδέξιες κυβερνητικές επιλογές, μία και μοναδική λύση υπάρχει και αυτή είναι η παραίτηση της Κυβέρνησης και η προκήρυξη εκλογών για να έχει η επόμενη Κυβέρνηση τη νομιμοποίηση των πολιτών για όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει. Να σταματήσει επιτέλους το σημερινό αλαλούμ και να γνωρίζουν οι πολίτες που οδηγείται η χώρα.
Σπύρος Γιακουμάκης
14/09/2011 21:30
Η Εκκλησία και τα μοναστήρια που διαθέτουν και νοικιάζουν χιλιάδες ακίνητα γιατί δεν πληρώνουν; Αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο μέγα, προσβολή στο πρόσωπο του ιδρυτή της χριστιανικής πίστης; Ενας θεολόγος ας δώσει απάντηση στην Τρόϊκα παρακαλώ..
Λεωνίδας Κ.
14/09/2011 21:10
Εσείς που τον ψηφισατε ξέρετε τώρα για ποια λεφτά έλεγε ο Γαπ πως υπάρχουν.
Θοδωρής
14/09/2011 20:59
Πληρώστε φτωχαδάκια για να παριστάνει ο ΓΑΠ τον πρωθυμπουργό.
a.d.
14/09/2011 20:52
σταματανε μηπως τον πρωθυπουργο ανθρωποι του μοχθου και του λενε οτι για την πατριδα δινουν εκτος της συνταξης και τον μισθο τους και το σπιτι τους? μιλαμε για απιστευτη κοροιδια,απιστευτη δικτατορια.
babisk
14/09/2011 20:31
Το μέτρο πέραν του ότι είναι άδικο εφαρμόζεται εντελώς φασιστικά και αντισυνταγματικά. Δηλ αν εγώ δεν έχω να πληρώσω την έκτακτη εισφορά έχει λογική να τιμωρηθώ εγώ, τα παιδιά μου που ζούνε μαζί μου τι φταίνε να τιμωρηθούν? Πως θα διαβάζουν πως θα τρώνε αν μας κόψουνε το ρεύμα? Δηλ αν εγώ σκοτώσω άνθρωπο που είναι το βαρύτερο αδίκημα θα πάω φυλακή αλλά δεν θα επιβληθεί ποινή στα παιδιά μου. Αν δεν πληρώσω όμως την έκτακτη εισφορά πέραν από εμένα η "δημοκρατική πολιτεία" θα τιμωρήσει και τα παιδιά μου. Μου θυμίζει την ομαδική τιμωρία που εφάρμοζαν οι γερμανοί στην κατοχή. Αν σκότωναν οι αντάρτες κάποιον γερμανό αξιωματικό εκτελούσαν γυναικόπαιδα για παραδειγματισμό στο γειτονικό χωριό.
tt
14/09/2011 20:27
Το τι σημαίνει αδικία το γνωρίζετε όλη αλλά το τι σωμένη δεκαετία του 50 δεν το γνωρίζετε όλη μερική για αυτόν τον λόγο πληρώστε κανίς δεν θα σας λυπηθεί θα βρεθείτε σε δείνα που δεν γνωρίζετε και σεις και τα παιδιά σας
SN
14/09/2011 20:08
Εχουν υπαρξει κλεφτες και κλεφτες αλλα σαν αυτους που μας κυβερνουν
SN
14/09/2011 20:08
Εχουν υπαρξει κλεφτες και κλεφτες αλλα σαν αυτους που μας κυβερνουν
ΓΑΠ
14/09/2011 20:04
Ε βεβαια!!!!Οταν πληρωνουν ολοι η εκκλησια εξαιρειται......