Επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος ΗΔ της ΕΓΣ

ΔΕΗ Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 11:52 |

Επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος ΗΔ της ΕΓΣ

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2017, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,

www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202017/Επεξηγήσεις%20επί%20του%202ου%20θέματος%20της%20ΕΓΣ%2012012017.pdf

 

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

όλες οι τελευταίες ειδήσεις