Κ.Ο.Δ.Ε.Π.

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας