ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

10 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202020 Δεκεμβρίου 201913 Δεκεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201925 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201914 Ιουνίου 201914 Μαρτίου 201903 Δεκεμβρίου 2018