Αλέν Φινκιελκρότ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας