821 εκατ. 2017

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας