12 οκτωβρίου

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας