Φόρος ακινήτων

23 Σεπτεμβρίου 201904 Δεκεμβρίου 201817 Αυγούστου 201801 Αυγούστου 201431 Ιουλίου 201421 Δεκεμβρίου 201320 Δεκεμβρίου 201315 Δεκεμβρίου 201304 Δεκεμβρίου 201328 Νοεμβρίου 201315 Νοεμβρίου 201314 Νοεμβρίου 201312 Νοεμβρίου 201330 Οκτωβρίου 201329 Οκτωβρίου 201316 Σεπτεμβρίου 201314 Μαΐου 2013