υπερπτήσεις

31 Μαρτίου 202120 Ιανουαρίου 202120 Νοεμβρίου 202026 Αυγούστου 202022 Ιουλίου 202001 Ιουλίου 202025 Ιουνίου 202007 Μαΐου 202004 Μαΐου 202023 Απριλίου 202002 Απριλίου 202024 Μαρτίου 202023 Μαρτίου 202026 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202011 Φεβρουαρίου 202002 Ιανουαρίου 202024 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201927 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201924 Οκτωβρίου 201911 Οκτωβρίου 201928 Αυγούστου 201912 Ιουνίου 201913 Μαΐου 201927 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201925 Ιανουαρίου 201918 Ιανουαρίου 2019