τυφώνας Χαϊγιάν

22 Δεκεμβρίου 201318 Δεκεμβρίου 201304 Δεκεμβρίου 201302 Δεκεμβρίου 201330 Νοεμβρίου 201320 Νοεμβρίου 201318 Νοεμβρίου 201317 Νοεμβρίου 201315 Νοεμβρίου 201314 Νοεμβρίου 201313 Νοεμβρίου 201312 Νοεμβρίου 201311 Νοεμβρίου 201310 Νοεμβρίου 201308 Νοεμβρίου 2013