ΣΥΡΙΖΑ

30 Μαρτίου 202028 Μαρτίου 202024 Μαρτίου 202023 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202025 Φεβρουαρίου 202024 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202018 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 202006 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202004 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202001 Φεβρουαρίου 202031 Ιανουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202023 Ιανουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202031 Δεκεμβρίου 201924 Δεκεμβρίου 2019