πόρισμα

01 Ιουνίου 202118 Μαρτίου 202110 Μαρτίου 202102 Οκτωβρίου 202015 Ιουλίου 202023 Ιουνίου 202026 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201905 Σεπτεμβρίου 201911 Μαρτίου 201908 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201807 Δεκεμβρίου 201806 Δεκεμβρίου 201802 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 201828 Φεβρουαρίου 201811 Δεκεμβρίου 201504 Οκτωβρίου 201511 Νοεμβρίου 201408 Μαΐου 2014