Πάτρα

11 Νοεμβρίου 201824 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201807 Ιουλίου 201804 Ιουλίου 201804 Μαΐου 201811 Μαρτίου 201806 Φευρουαρίου 201817 Δεκεμβρίου 2017