Ουρουγουάη

18 Ιουλίου 201802 Ιουνίου 201816 Μαΐου 201823 Μαρτίου 201816 Ιανουαρίου 201507 Δεκεμβρίου 201401 Δεκεμβρίου 201403 Νοεμβρίου 201427 Οκτωβρίου 201425 Οκτωβρίου 201429 Ιουνίου 201426 Ιουνίου 201425 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 201418 Ιουνίου 201417 Ιουνίου 201422 Μαΐου 201413 Μαΐου 201411 Δεκεμβρίου 201310 Δεκεμβρίου 201321 Νοεμβρίου 201302 Αυγούστου 201314 Μαΐου 2013